Договір оферти обслуговування сайта

Редакція від 01.02.2023

Ця оферта адресована фізичним та юридичнам особам (далі – «Замовник») і є публічною пропозицією ФОП Прокопчук Олени Сергіївни ІПН 2675402507 та громадянина України Вільяма Тарнавські (далі – «Виконавець»), разом «Сторони», укласти договір, який розміщений у мережі Інтернет за адресою: www.williamtarnawsky.com (далі – «Договір»), на надання послуг з обслуговування сайта створенного на CMS WordPress, та визначає правила надання послуг, права та обов’язки Сторін, обсяг відповідальності Сторін та інші умови, пов’язані з наданням послуг Виконавця.

Перед укладенням Договору Замовник зобов’язаний ознайомитися з інформацією щодо надання послуг та положеннями цієї оферти. Укладаючи Договір, Виконавець припускає, що Замовник прочитав, приймає і не висуває жодних заперечень щодо цієї оферти.

1. Загальні положення

1.1. Ці умови відповідно до ст. 633, 647 Цивільного кодексу України є публічною офертою (пропозицією) Виконавця на адресу невизначеного кола фізичних та (або) юридичних осіб, що містить умови договору на здійснення робіт.

1.2. Повним і беззастережним акцептом цієї оферти є будь-які дії з боку осіб, які заявили про свій намір скористатися послугою Виконавця, а також здійснили конкретні дії, спрямовані на виконання зазначених в оферті умов, а також зробили інші дії, що підтверджують наміри особи скористатися послугами, наданими Виконавцем.

Фактом, що підтверджує укладення публічного договору з боку Замовника, є оформлення ним замовлення на сайті Виконавця згідно контактам (ПІБ, телефон, e-Mail і т. д), що зазначені у формі заявки, яка розташована на сайті Виконавця за адресою: www.williamtarnawsky.com/start-wordpress/ на виконання послуг Виконавцем та їх подальша оплата.

1.3. Укладення публічного договору проводиться шляхом приєднання Замовника до договору, тобто за допомогою прийняття (акцепту) Замовником умов договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

1.4. Публічний договір, виконаний у вищеописаному порядку, вважається укладеним в простій письмовій формі, не потребує оформлення на папері та володіє повною юридичною силою.

1.5. З моменту вчинення акцепту Замовник вважається ознайомленим та погоджується з цією офертою і відповідно до Цивільного кодексу України вважається таким, що вступив з Виконавцем у договірні відносини відповідно до цих Умов.

1.6. Обов’язки Виконавця обмежуються умовами цієї оферти, зокрема, в обов’язки Виконавця не входить надання послуг Замовнику з доступу в мережу Інтернет. Доступ до мережі Інтернет Замовник забезпечує за свій рахунок самостійно.

1.7. Виконавець має право змінити або доповнити ці Умови в будь-який момент, повідомивши про це Замовників або неповідомивши їх (в залежності від серйозності змін). Чинна редакція Договору завжди знаходиться на сайті Виконавця за цим посиланням.

2. Використані поняття та визначення

Поняття та визначення, що використовуються в цих Умовах, мають такі значення:

Веб-сайт — сукупність програмних засобів для ЕОМ, що забезпечують публікацію для загального перегляду даних в мережі Інтернет. Сайт має бути побудований виключно на CMS WordPress, для якого Замовник підписав Договір обслуговування з Виконавцем.

Web-сторінка (теж що: web-сайт, web-портал, Інтернет-магазин, веб-сторінка, веб-сайт, веб-портал, лендінг пейдж) — електронне представництво Замовника в мережі Інтернет, інформаційно-інтерактивний ресурс, статична або динамічна Інтернет-сторінка або набір статичних і динамічних сторінок.

Домен — область простору ієрархічних імен мережі Інтернет, яка обслуговується набором серверів доменних імен (DNS) Домен ідентифікується ім’ям домену. Домен надається Замовником.

eMail — електронна пошта.

Логін — унікальний для сервера набір букв і цифр, який в поєднанні з паролем служить ідентифікатором Замовника (акаунта).

Пароль — набір букв і цифр, який в поєднанні з логіном, служить ідентифікатором Замовника (акаунта).

Пакет обслуговування — набір послуг, який пропонується Замовнику в обмін на певну плату. Пакети відрізняються видом та обсягом послуг, що надаються, та розміром плати.

Додаткова година розробки — послуга робочого часу фахівця WordPress з боку Виконавця на користь Замовника, що надається після попередньої оплати Замовником додатково та на додаток до Плати за Пакет.

Додаткова година програмування — послуга робочого часу програміста WordPress з боку Виконавця для Замовника, після попередньої оплати Замовником авансу, додатково та на додаток до Плати за Пакет.

Робочий день — з 9:00 до 17:00 за Київським часом з понеділка по п'ятницю, окрім святкових і вихідних днів в Україні. Виконавець залишає за собою право змінювати ці години в майбутньому, про що він зобов'язується негайно повідомити Замовника.

Збій — повне призупинення роботи Веб-сайту або інша перешкода , яка повністю перешкоджає належному використанню Веб-сайту, включаючи ситуацію, коли неможливо розмістити замовлення, якщо Веб-сайт пропонує таку можливість.

Помилка — некоректне функціонування Веб-сайту, яке не перешкоджає повноцінному використанню Веб-сайту, але значно ускладнює його використання.

Несправність — некоректна робота Веб-сайту, яка не є ні збоєм, ні помилкою.

Подія — збій, помилка або несправність Веб-сайту.

Звіт — повідомлення електронної пошти, яке також може містити вкладення у вигляді файлів, надіслане Замовнику в рамках Пакету обслуговування, що інформує про Поломку, Помилку, Несправність або містить запит на роботи по підтримці сайту. Роботи по підтримці будуть виконані, якщо в пакет включено цю послугу та якщо Замовник має невикористані години в місяці відправлення Повідомлення.

Тестове середовище (або « staging») — це копія веб-сайту та його бази даних, яка недоступна за тією ж URL-адресою, що й робочий сайт, і використовується для тестування змін перед їх розгортанням на робочому сайті.

Прайс-лист — інформація, доступна на Веб-сайті Виконавця щодо умов і сум комісії, а також інших зборів. Зміна прайс-листа не означає зміни даного Договору оферти.

Плата — винагорода , що належить Виконавцю за надання платних послуг.

Пакетна підписка — форма/спосіб придбання Замовником послуги у Виконавця через веб-сайт Виконавця, що пропонує спосіб замовлення у вигляді віртуального продукту, щомісяця наперед оплачується, автоматично стягуючи кошти з платіжної картки Замовника.

Комерційна таємниця — технічна, технологічна та організаційна інформація підприємства, а також інша інформація, що має економічне значення, яка в цілому або в певній комбінації та сукупності їх елементів не є загальновідомою особам, які зазвичай мають справу з даним видом інформації, або нелегко доступна для таких осіб. Сторони, уповноважені використовувати або розпоряджатися інформацією, вжили заходів з належною обачністю для збереження її конфіденційності.

Технічна підтримка — (залежно від обраного Замовником пакету) комплекс організаційних заходів Виконавця, спрямованих на забезпечення функціонування web-сторінки, включаючи її наповнення, програмування, зміни в дизайні сторінок сайту, html/css верстка веб-сторінок, поправки та побажання, консультація з особистим менеджером проекту, телефонний зв’язок з копірайтерами, арт. і тех. відділом.

3. Пакети послуг та їх оплата

3.1. Виконавець надає Замовнику послуги з обслуговування сайта у вигляді пакетів, які Замовник обирає самостійно або за консультацією з Виконавцем, виходячі з власних потреб і жодним чином без примушення зі сторони Виконавця.

MINI

BASE

OPTIMA

MAXI

*під підтримкою WooCommerce, LMS, Membership мається на увазі консультації з підбору програмного забезпечення, роботи по його встановленню та налаштуванню на потреби Замовника згідно технічного завдання, наданого Замовником у електронному вигляді у будь-якому з наведених форматів (.doc, .pdf, .xls). Час роботи по підтримці WooCommerce, LMS, Membership рахується у загальний обсяг робіт, згідно обраного тарифного плану Замовника.

3.2. Виконавець отримує фіксовану винагороду за надані послуги в розмірі, зазначеному в Прайс-листі, що розташован за адресою: www.williamtarnawsky.com/plany-wordpress

3.3. Винагорода виплачується залежно від обраного Замовником способу сплати:

3.3.1. Шляхом оплати Пакетної підписки на Сайті Виконавця – оплата автоматично та періодично (щомісяця) стягується наперед з платіжної картки Замовника, на що Замовник погоджується та йому було повідомлено про це перед розміщенням замовлення та здійсненням оплати.

3.3.2. Банківським переказом на рахунок Виконавця – оплата здійснюється на підставі рахунка-фактури, який виставляється щомісяця за 5 (п'ять) днів до терміну закінчення діючого періоду обслуговування.

3.4. Виконавець залишає за собою право протягом терміну дії Договору змінювати розмір місячної винагороди та/або обсяг Пакету обслуговування. Про впровадження цієї зміни Замовник буде поінформований письмово або документально в термін, не менший за період повідомлення.

3.5. У випадку, якщо Замовник не сплачує Виконавцю належну суму в розмірі, зазначеному в пункті 4.1, а також інші (додаткові) послуги протягом 5 (п'ять) діб від дати виставлення рахунку-фактури, Виконавець може призупинити надання послуг у будь-який час, повідомивши про це Замовника, до моменту повного погашення прострочених платежів, а також негайно розірвати Договір, однак це не скасовує зобов'язень Замовника перед Виконавцем по простроченій оплаті.

3.6. Виконавець може нарахувати знижку в рамках додаткових індивідуальних домовленостей із Замовником.

3.7. Розрахунковий період починається з моменту придбання Підписки і не скорочується на час, що мине до моменту надсилання Замовником повних і правильних даних для входу, необхідних для початку співпраці.

4. Опис пакетних послуг

4.1. Додаткові години

4.1.1. У рамках наданих послуг Виконавець також пропонує Замовніку додаткові години обслуговування сайта з метою оновлення чи покращення контента.

4.1.2. Додаткові години доступні лише для веб-сайту Замовника, який має активну платну Підписку рівня не нижче пакета OPTIMA.

4.1.3. Вартість послуг «Додаткові години» вказана на сайті Виконавця за адресою: www.williamtarnawsky.com/plany-wordpress

4.1.4. Додаткові години оплачуються Замовніком наперед шляхом 100% передплати згідно калькуляції Виконавця. Кількість необхідних додаткових годин буде оцінено Виконавцем до виконання Замовлення, і Виконавець залишає за собою право просити Замовника придбати додаткові години, якщо початкова оцінка виявиться недостатньою для виконання Замовлення.

4.1.5. Виконавець розпочне реалізацію після отримання 100% передплати додаткових годин.

4.1.6. Час виконання Замовлення на додаткові години може становити до 5 робочих днів.

4.1.7. Невикористані додаткові години в місяці, в якому були придбані, переносяться на наступні місяці, але не більше двох календарних місяців від дати отримання оплати цих додаткових годин.

4.1.8. Додаткові години призначені для робіт з модернізації існуючого сайту, які не є програмуванням, дизайном або створенням нового веб-сайту.

4.2. Безпечне оновлення

4.2.1. Виконання регулярних оновлень відбувається щотижня.Оновлення ядра WordPress, плагінів і теми автоматично створюють точку відновлення, порівнюють сайт до і після оновлення та допомагають відкотити оновлення, якщо щось піде не так.

4.2.2. В особливих випадках оновлення може відбуватися частіше або рідше, якщо це необхідно для належного функціонування веб-сайту.

4.2.3. Якщо виправлення проблеми після оновлення вимагає втручання в програмне забезпечення, автором якого Виконавець не є, в обсязі, що перевищує повноваження Виконавця, проблема передається Виконавцем від імені Замовника розробнику цього програмного забезпечення для виправлення відповідно до гарантії або ліцензії, наданої Замовником.

4.2.3. Якщо розробник програмного забезпечення більше не надає підтримку, то вирішення проблеми лягає на Замовника і Виконавець не несе відповідальності за працездатність впроваджених змін.

4.2.4. Оновлення плагінів і тем, які потребують платної ліцензії, відбувається після їх придбання та оплати Замовником. Замовник зобов'язується надати Виконавцю всі необхідні дані для здійснення оновлення. Ці дані мають бути надіслані на електронну пошту Виконавця відразу після сплати послуг Виконавця але до початку надання послуг.

4.2.5. Замовник буде отримувати інформацію про проведені оновлення у звітах від Виконавця щотижня на електронну адресу, вказану Замовником.

4.2.6. У разі необхідності Виконавець створює тему-нащадка активної теми для проведення оновлень без втрати змін, внесених в активну тему.

4.2.7. Сторони погоджуються на короткочасні перерви в роботі веб-сайту з метою оновлення програмного забезпечення на сервері, а також для обслуговування системи та обладнання.

4.2.8. Виконавець не несе фінансової або іншої відповідальності за проблеми з функціонуванням Сайту під час поточних оновлень WordPress, плагінів і тем, а також за негативні наслідки оновлень, включаючи простій Сайту, за винятком ситуації, що виникла безпосередньо в результаті навмисних неправомірних дій Виконавця.

4.3. Щотижневі звіти

4.3.1. Виконавець надсилатиме щотижневі звіти за останні 7 (сім) днів на eMail адресу, вказану Замовником.

4.3.2. Виконавець надсилатиме щотижневі звіти за останні сім днів на електронну адресу, вказану Принципалом. Звіти надсилаються безкоштовно в рамках наданих послуг.

4.3.3. За письмовим запитом Замовника Виконавець безкоштовно інтегрує звіти з обліковим записом Google Analytics Замовника з метою включення додаткової інформації про відвідуваність веб-сайту.

4.3.4. Інтеграція вимагає надання Замовником даних доступу Виконавця до свого облікового запису Google Analytics. При цьому Замовник заявляє, що має повне право розпоряджатися вищезазначеними даними доступу.

4.3.5. Створення та налаштування облікового запису Google Analytics здійснюється Замовником.

4.4. Резервне копіювання

4.4.1. Резервне копіювання буде здійснюватися з частотою, визначеною в Пакеті послуг.

4.4.2. Резервні копії включають програмне забезпечення веб-сайту, враховуючи плагіни, теми, медіа та користувацький код на веб-сайті та базу даних, за винятком файлів журналу та інших резервних файлів.

4.4.3. Замовник заявляє, що сторонні компанії та сервери, які використовуються та розміщують дані веб-сайту, відповідають вимогам Закону України “Про захист персональних даних”.

4.4.4. Виконавець залишає за собою можливість того, що може виникнути ситуація, коли неможливо здійснити резервне копіювання в певний день через збій програмного забезпечення третьої сторони, виникнення якого знаходиться поза межами контролю Виконавця. Така ситуація не вплине і не зменшить узгоджену винагороду.

4.4.5. Резервні копії веб-сайта Замовника будуть зберігатися в хмарі поза сервером Сайту з використанням інфраструктури Amazon S3.

4.4.6. Резервні копії Веб-сайту записуються і зберігаються протягом повних 90 днів.

4.4.7. Будь-які резервні копії, що зберігаються Виконавцем, будуть видалені в останній день співпраці Виконаця з Замовником.

4.4.8. Замовник отримує інформацію про створені резервні копії щотижня у звітах від Виконавця на eMail адресу, вказану Замовником.

4.5. Моніторинг

4.5.1. В рамках наданих послуг Виконавець зобов'язується здійснювати моніторинг стану працездатності та доступності веб-сайту в мережі Інтернет в режимі 24/7 з інтервалом в 1 хвилину або рідше (наприклад, 5 хвилин або частіше при надмірному навантаженні на сервер), а також вести статистику роботи хостингової компанії.

4.5.2. Замовник отримуватиме інформацію про час роботи веб-сайту та будь-які перебої в роботі у щотижневих звітах від Виконавця на eMail адресу, вказану Замовником.

4.5.3. Виконавець буде реагувати на недоступність Веб-сайту без невиправданої затримки після отримання інформації (повідомлення) від системи моніторингу в робочі дні та години Виконавця.

4.5.4. Виконавець залишає за собою можливість виникнення ситуації, при якій проведення моніторингу в певний день є неможливим через збій програмного забезпечення третьої сторони, виникнення якого знаходиться поза його контролем. Така ситуація не вплине на розмір обумовленої винагороди, тобто не призведе до її зменшення.

4.6. Сканування вразливостей

4.6.1. Виконавець зобов'язується кожного календарного дня сканувати сайт на предмет безпеки та наявності шкідливого програмного забезпечення. Якщо в результаті перевірки буде виявлено наявність шкідливого програмного забезпечення на сайті, Замовник буде проінформований якнайшвидше, а віруси будуть безкоштовно видалені з веб-сайту Замовника в робочі дні та години Виконавця.

4.6.2. Якщо в результаті сканування буде виявлено вразливість безпеки, спричинену застарілим плагіном, Виконавець виконає оновлення або видалить плагін якнайшвидше в робочий час Виконавця. У випадку, якщо для оновлення плагіна потрібна платна ліцензія, Виконавець негайно інформує про це Замовника.

4.6.3. Інформацію про стан засобів захисту веб-cайту Замовник буде отримувати у звітах Виконавця, які щотижня надсилатимуться на eMail адресу, вказану Замовником.

4.6.4. Виконавець залишає за собою можливість виникнення ситуації, при якій сканування в певний день буде неможливим через збій в програмному забезпеченні третіх осіб, виникнення якого знаходиться поза його контролем. Така ситуація не вплине на розмір обумовленої винагороди, тобто не призведе до її зменшення.

4.7. Безпека та захист

4.7.1. Виконавець впроваджує додаткові налаштування для посилення захисту Веб-сайту Замовника від хакерських атак та шкідливого програмного забезпечення.

4.7.2. Виконавець вмикає та налаштує преміальну функцію Sucuri Security Check, щоб допомогти у впровадженні розширених налаштувань безпеки для веб-сайту.

4.7.3. Виконавець за цим договором не несе відповідальності за існуючі вразливості безпеки, залишені розробником Веб-сайту або в результаті встановлення Замовником теми та/або плагінів з ненадійних джерел.

4.7.3. Дії Замовника, що ставлять під загрозу безпеку сайту, тобто, наприклад, але не обмежуючись, встановлення простих паролів, передача даних доступу до сайту/FTP/бази даних іншим фізичним та юридичним особам, самостійне завантаження та встановлення програмного забезпечення на сайт з ненадійних джерел, не правильного самостійного налаштування плагінів та встановлених кодів, використання сайту на зараженому комп'ютері або без активної антивірусної програми, вхід на сайт від імені адміністратора в незахищених та/або публічних мережах (аеропорти, кафе, коворкінги, торгові центри і т.д.), здійснюються під повну відповідальність і на ризик виключно Замовника. Виконавець не несе жодної відповідальності за такі дії Замовника.

4.7.4. Ліцензія на службу Sucuri Security Check належить Виконавцю і надається Замовнику безкоштовно в складі послуг, що надаються, тільки на час надання послуг.

4.8. Оптимізація сайта

4.8.1. Виконавець зобов'язується в рамках Договору здійснювати дії, спрямовані на оптимізацію часу завантаження сайту, а також впроваджувати можливі зміни для поліпшення роботи сайту.

4.8.2. Виконавець зобов'язується в рамках Договору здійснювати дії, спрямовані на оптимізацію часу завантаження сайту, а також впроваджувати можливі зміни для поліпшення роботи сайту.

4.8.3. Послуга з оптимізації та прискорення роботи сайту складається:

4.8.4. Заходи з оптимізації будуть проводитися як для десктопної, так і для мобільної версій. Кінцевий результат оптимізації залежить від кожного конкретного випадку через унікальні характеристики дизайну веб-сайту та використаних рішень.

4.8.5. Виконавець оптимізує будь-які медіа (наприклад, фотографії, зображення) на сайті, розмір яких впливає на час завантаження сайту.

4.8.6. Процес оптимізації є складним і може зайняти від 7 до 14 робочих днів.

4.8.7. Оптимізація обмежена 5'000 переглядів сторінок та 1GB пропускної здатністі CDN. Замовник може збільшити обсяги оптимізації сайту, надіславші лист-замовлення на eMail-адресу Виконавця з вказанням необхідних обсягів та сплативши наперед ці обсяги згідно рахунка-фактури, що надана Виконавцем. Збільшені обсяги оптимізації будуть враховані в наступні місяці користання Замовником послугами Виконавця у вигляді збільшення вартості замовлених послуг.

4.8.8. Хоча Виконавець зробить все можливе для оптимізації сайту на основі своїх знань і досвіду, Виконавець ніколи не гарантує і не обіцяє остаточний результат оптимізації (включаючи результати Core Vitals, PageSpeed, Pingdom, GTMetrix), оскільки вони індивідуально залежать від сайту і способу його побудови.

4.8.9. Міграція сайту на інший сервер є безкоштовною в рамках послуги «Оптимізація Сайту» і може бути здійснена в обґрунтованому випадку, коли поточний хостинг/сервер є недостатньо ефективним. Послуга передбачає, що Виконавець координує процес міграції.

4.8.10. Міграція буде здійснюватися хостинговою компанією, до якої буде перенесено cайт, а Виконавець забезпечить ефективне виконання процесу з мінімально можливим перериванням роботи та доступності веб-сайту Замовника. Послуга не поширюється на проведення міграції у випадках, коли хостингова компанія не надає безкоштовну послугу міграції. У такому випадку Виконавець і Замовник в індивідуальному порядку узгоджують виконання міграції та пов'язані з цим витрати.

4.9. Модифікація та Модернізація

4.9.1. В рамках Договору в розпорядження Виконавця надається певна кількість годин в залежності від Пакету послуг на місяць для додаткової роботи на сайті, яка включає в себе, на вимогу Виконавця, додаткові роботи:

4.9.2. Роботи з модифікації та модернізації не включають:

4.9.3. Послуги, перелічені в п. 4.9.2, можуть бути надані за окрему плату в рамах Додаткових годин після попередньої консультації та узгодження з Виконавцем.

4.9.4. Виконавець не надає перелічені нижче послуги, а це означає, що вони не можуть бути надані ні в рамах модифікації та модернізації, ні в рамах додаткових годин:

4.9.5. Укладаючи договір, Замовник розуміє, визнає і приймає факт відсутності робіт, що містяться у пункти 4.9.4.

4.9.6. Невикористані години на роботи з модифікації та модернізації, доступні в рамах Пакету послуг, не переносяться на наступний місяць контракту.

4.9.7. Години для модифікації та модернізації, доступні в рамах Пакету послуг, не можуть бути взяті заздалегідь (з наступних місяців) в рахунок поточного місяця.

4.9.8. Якщо Замовник використає доступну кількість годин для модифікації та модернізації в рамках Пакету послуг, виконання Запиту може відбутися в наступному місяці, або Замовник може придбати Додаткові години.

4.9.9. Виконавець залишає за собою право призупинити виконання робіт з модифікації та модернізації, якщо Замовник не сплачує прострочені платежі вчасно, доки вони не будуть сплачені повністю.

4.9.10. Якщо Замовник придбав кілька пакетів обслуговування для декількох веб-сайтів, Виконавець може об'єднати години, доступні в пакеті обслуговування для робіт з модифікації та модернізації, якщо ці пакети були придбані для одного і того ж аккаунта Замовника.

4.10. Моніторінг посилань

4.10.1. Виконавець цілодобово відстежує до 10'000 (десять тисяч) посилань, розташованих на сайті Замовника, на предмет їх цілосності та працеспроможності.

4.10.2. Моніторінг посилань проводиться раз на день та перевіряє посилання в усіх публікаціях і на сторінках веб-сайту та надає:

4.10.3. Інформацію про стан посилань веб-cайту Замовник буде отримувати у звітах Виконавця, які щотижня надсилатимуться на eMail адресу, вказану Замовником.

4.10.4. Виконавець залишає за собою можливість виникнення ситуації, при якій сканування посилань в певний день буде неможливим через збій в програмному забезпеченні третіх осіб, виникнення якого знаходиться поза його контролем. Така ситуація не вплине на розмір обумовленої винагороди, тобто не призведе до її зменшення.

4.11.Технічна підтримка та запити

4.11.1. В рамах пакетних послуг Виконавець надає технічну підтримку у випадку виникнення помилки та/або несправності в обсязі робіт з модифікації та модернізації.

4.11.2. Виконавець приймається за усування помилки або несправністі після того, як Замовник повідомить про подію електронною поштою, через чат для клієнтів, доступний на сайті Виконавця у правому нижньому куту кожної сторінки або іншим шляхом, узгодженим сторонами.

4.11.3. Виконавець надає технічну підтримку в робочий час у робочі дні, зазначені в п.2. Якщо повідомлення отримано у вихідний чи святковий день, час відповіді починається з першого робочого дня, який іде за вихідним чи святковим днем.

4.11.4. Виконавець не несе відповідальності за роботу і працездатність хостингових компаній і серверів, на яких розміщений Сайт та не гарантує безперебійну і безпомилкову працю встановлених плагинів і додаткових кодів.

4.11.5. Замовник усвідомлює і немає жодних заперечень до того, що відновлення резервної копії веб-сайту Замовника може призвести до втрати останніх змін, внесених на сайт.

4.11.6. Несправності, викликані стороннім програмним забезпеченням (наприклад, хостингової компанії або встановленими плагінами), усуваються оператором відповідного програмного забезпечення та/чи сервера.

4.11.7. В рамах наданих послуг Виконавець у разі необхідності звертається від імені Замовника до третіх осіб щодо несправностей та їх усунення, на що Замовник дає свою особисту згоду.

4.11.8. Повідомлення про інциденти можна надсилати електронною поштою на адресу support@williamtarnawsky.com, через чат для клієнтів, доступний на сайті Виконавця у правому нижньому куту кожної сторінки або іншим шляхом, узгодженим сторонами.

4.11.9. Виконавець не надає технічну підтримку по телефону або будь-якими іншими способами, крім зазначених у пункті 4.11.8., крім пакетів, які містять цю послугу.

4.11.10. Виконавець виходить з того, що Заявка надійшла від особи, яка має право користуватися сайтом Замовника.

4.11.11. Заявка повинна містити точний опис виявленої помилки, несправності або прохання про внесення змін на сайті, а також, при необхідності, вкладення файлів, які потрібні для виконання робіт по отриманій Заявці.

4.11.12. Виконавець обробляє тільки Заявки, надіслані з eMail-адрес в домені Замовника або інших (додаткових) адрес, зазначених Замовником.

4.11.13. Виконавець не обробляє Заявки, надіслані безпосередньо клієнтами Замовника на eMail-адресу Виконавця.

4.11.14. Виконавець не несе фінансової або іншої відповідальності за будь-які проблеми з функціонуванням веб-сайту, в тому числі за час простою сайту, за винятком ситуації, що виникла безпосередньо в результаті навмисних неправомірних дій Виконавця.

5. Час відгуку та рішення

5.1. Термін реагування на повідомлення Замовника – до 24 годин у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 Києва. Виконавець залишає за собою право змінювати ці години в майбутньому, про що зобов'язується негайно повідомити Замовника. Якщо Повідомлення отримано у вихідні чи святкові дні, час відповіді починається з першого робочого дня, який іде за вихідним чи святковим днем.

5.2. Відгук на повідомлення не є автоматичною відповіддю з повідомленням Замовника про отримання Заявки.

5.3. Час вирішення залежить від змісту та типу Запиту, однак Виконавець докладе всіх зусиль, щоб вирішити Запит протягом 24 годин.

6. Аварійна підтримка

6.1. Виконавець, в рамках наданих послуг, надає необмежену технічну підтримку в разі виникнення несправності.

6.2. Виконавець приймається за усування помилки або несправністі після того, як Замовник повідомить про подію в електронному вигляді з дотриманням вимог п. 4.11. даного Договору.

6.3. Виконавець надає необмежену аварійну підтримку в робочий час у робочі дні. У разі отримання повідомлення у вихідні чи святкові дні відлік часу реагування починається з першого робочого дня, який іде за цим вихідним чи святковим днем.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за роботу та продуктивність хостингових компаній та серверів, на яких розміщено веб-сайт Замовника та не гарантує безперебійну працю встановлених плагинів і додаткових кодів.

6.5. Якщо усуваннє помилки потребує відновлення веб-сайту з резервної копії, Замовник усвідомлює і немає жодних заперечень до того, що відновлення резервної копії веб-сайту Замовника може призвести до втрати останніх змін, внесених на сайт.

6.6. Несправності, викликані стороннім програмним забезпеченням (наприклад, хостингової компанії або встановленими плагінами), усуваються оператором/розробником відповідного програмного забезпечення та/чи сервера.

6.7. В рамах аварійної підтримки Виконавець у разі необхідності звертається від імені Замовника до третіх осіб щодо несправностей та їх усунення, на що Замовник дає свою особисту згоду.

6.8. Повідомлення про аварійний стан можна надсилати електронною поштою на адресу support@williamtarnawsky.com або через чат для клієнтів, доступний на сайті Виконавця у правому нижньому куту кожної сторінки.

6.9. Виконавець не надає технічну підтримку по телефону або будь-якими іншими способами, крім зазначених у пункті 6.8., крім пакетів, які містять цю послугу.

6.10. Виконавець виходить з того, що Заявка на виправлення аварійного стану надійшла від особи, яка має право користуватися сайтом Замовника.

6.11. Заявка про аварійний стан повинна містити точний опис виявленої помилки/несправності, а також, при необхідності, вкладення файлів, які підтверджують факт аварійного стану веб-сайта Замовника.

6.11. Заявка про аварійний стан повинна містити точний опис виявленої помилки/несправності, а також, при необхідності, вкладення файлів, які підтверджують факт аварійного стану веб-сайта Замовника.

6.12. Виконавець обробляє тільки Заявки, надіслані з eMail-адрес в домені Замовника або інших (додаткових) адрес, зазначених Замовником.

6.13. Виконавець не обробляє Заявки, надіслані безпосередньо клієнтами Замовника на eMail-адресу Виконавця.

6.14. Виконавець не несе фінансової або іншої відповідальності за будь-які проблеми з функціонуванням веб-сайту, в тому числі за час простою сайту, за винятком ситуації, що виникла безпосередньо в результаті навмисних неправомірних дій Виконавця.

7. Укладення Договору та строк дії

7.1. Виконавець із Замовником укладають Договір шляхом сплати Замовником підписки на Пакет послуг на сервісі Виконавця.

7.2. Оплата підписки на Пакет послуг рівнозначне прийняттю цього Договора оферти та Політики конфіденційності.

7.3. Договір укладається терміном на 1 (один) місяць і діє до закінчення поточного терміну дії або до моменту його скасування Замовником або Виконавцем, в залежності від того, що станеться першим.

7.4. Підписка поновлюється Замовником самостійно щомісяця, шляхом сплати коштів на розрахунковий рахунок виконавця згідно отриманого рахунка.

7.5. Замовник заявляє, що цей Договір та Політика конфіденційності йому відомі і він не має жодних заперечень щодо них.

8. Анульовання Договору

8.1. Замовник може відмовитися від підписки на пакет послуг в будь-який час, надіславши запит на скасування на eMail-адресу Виконавця: biuro@williamtarnawsky.com, із застереженням, що припинення надання послуг (у тому числі виставлення рахунків) відбудеться в останній день дії підписки на Пакет, а не в день надсилання Виконавцю запиту на скасування підписки.

8.2. У разі скасування Підписки до дати її припинення, різниця в ціні не повертається, оскільки послуги все одно будуть надаватися Виконавцем до моменту припинення дії Підписки. Виконавець може припинити надання послуг до закінчення дії Підписки на прохання Замовника, але це не призведе до повернення коштів за невикористаний період Підписки.

8.3. Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця щонайменше за 48 годин в робочі дні про своє бажання скасувати (анулювати) Підписку до дати її поновлення.

9. Дані доступу

9.1. Замовник зобов'язується протягом 2 (двох) днів з дати підписання Договору оферти обслуговування сайта надати Виконавцю логін і пароль адміністратора Сайту, дані доступу до файлів сайту та його бази даних у формі, захищеній від доступу третіх осіб, як конфіденційні дані.

9.2. Виконавець зобов'язаний використовувати надійні паролі для доступу до сервера, FTP/SFTP-з'єднань, облікового запису адміністратора на сайті Замовника та всіх інших з'єднань, що дозволяють отримати доступ до файлів і ресурсів веб-сайту.

9.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-який витік даних, спричинений використанням Замовником застарілих, незахищених або незашифрованих мережевих протоколів або використанням Замовником слабких паролів доступу.

9.4. Замовник уповноважує Виконавця використовувати надані логіни та паролі тільки для цілей надання послуг.

9.5. Виконавець зобов'язується захистити отримані логіни і паролі таким чином, щоб доступ до них мали тільки особи, уповноважені ним або Замовником.

9.6. Передача даних доступу або ключів у незахищеному вигляді (без використання одноразової записки або іншої рекомендованої Виконавцем форми) здійснюється на ризик і під відповідальність Замовника. Виконавець не несе відповідальності за використання таких даних небажаними особами та/або організаціями.

9.7. Замовник погоджується тимчасово надавати дані доступу до облікового запису сайту з правами адміністратора та/або дані FTP/SFTP третім особам, такім як служби підтримки розробника відповідного плагіна, теми або іншого програмного забезпечення, встановленого на сайті, у разі необхідності, виключно з метою усунення останнім несправностей/звітності. Після завершення робіт дані для входу будуть змінені і будуть доступні тільки Виконавцю. Передача цих даних не потребуватиме додаткового узгодження з Замовником за будь яким наступним разом.

10. Довіреність персональних даних

10.1. У випадку, якщо Замовник надає Виконавцю доступ до FTP-сервера (SFTP/SCP), бази даних або адміністративної панелі CMS, де зберігаються персональні дані клієнтів Замовника та/або осіб, які звертаються до нього через веб-сайт, Замовник заявляє, що він є розпорядником цих даних.

10.2. Виконавець стає обробником персональних даних з моменту отримання доступу.

10.3. Замовник доручає Виконавцю обробку персональних даних, а Виконавець зобов'язується обробляти такі дані відповідно до чинного законодавства та договору. Виконавець матиме лише доступ до наборів персональних даних Замовника і не здійснюватиме над ними жодної іншої обробки, окрім як за прямою вказівкою Замовника.

10.4. Метою обробки персональних даних є адміністрування веб-сайту Замовника.

10.5. Виконавець заявляє, що обробка довірених йому персональних даних буде здійснюватися відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» та національного законодавства про захист даних.

10.6. У питаннях, не охоплених положеннями Договору оферти обслуговування сайта та Політики конфіденційності застосовуються відповідні положення Закону України «Про захист персональних даних» та українського законодавства.

11. Ліцензії та Комерційна таємниця

11.1. Ліцензії та Інтелектуальна власність

11.1.1. Контент, доступний на Веб-сайті, і матеріали, що надаються Замовнику в рамках надання послуг, можуть являти собою твори в розумінні положень Закону України «Про авторське право і суміжні права», а також об'єкти промислової власності в розумінні відповідних положень Закона України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» і підлягатимуть охороні. Замовник зобов'язується поважати права інтелектуальної власності, якими наділений Виконавець, протягом усього періоду надання послуг та після його закінчення - під загрозою відповідальності за збитки, передбачені відповідним законодавством.

11.1.2. Замовник не може надавати отримані під час дії даного Договору ліцензії третім особам без відома та особистої документальної згоди Виконавця.

11.1.3. Замовник не може без відома та особистої документальної згоди Виконавця передавати права, що випливають з наданої ліцензії, третім особам - як на платній, так і на безоплатній основі.

11.1.4. Надання ліцензії відбувається в момент, коли Замовник отримує доступ до певних послуг, обумовлених Пакетом. Ліцензія втрачає чинність після припинення надання послуг, незалежно від способу, в який це відбувається.

11.1.5. Замовник зобов'язується поважати права інтелектуальної власності третіх осіб, зокрема зовнішніх постачальників.

11.1.6. Нематеріальні активи, захищені правами інтелектуальної власності, надані Виконавцю Замовником, пов'язані запевненням Замовника про те, що Виконавець має права на ці нематеріальні активи в такій мірі, що їх використання Виконавцем при наданні Послуг не порушує прав інтелектуальної власності.

11.1.7. Виконавець зобов'язується використовувати нематеріальні активи, захищені правами інтелектуальної власності, тільки з метою виконання Заявки від імені Замовника.

11.2. Комерційна таємниця

11.2.1. Виконавець з метою здійснення своєї діяльності використовує комерційну таємницю ("ноу-хау").

11.2.2. Замовник зобов'язаний не порушувати комерційну таємницю, в тому числі ноу-хау, яка належить Виконавцю, як під час надання послуг, так і після його закінчення.

11.2.3. У разі порушення Замовником комерційної таємниці, в тому числі ноу-хау, що належить Виконавцю, Виконавець може пред'явити Замовнику претензії з цього приводу відповідно до норм про недобросовісну конкуренцію та інших положень загального права до повного розміру збитків, включаючи упущену вигоду.

11.2.4. Виконавець зобов'язується зберігати інформацію, що становить комерційну таємницю Замовника, протягом невизначеного терміну. Виконавець зобов'язується в жодній формі не розголошувати інформацію, що становить комерційну таємницю, третім особам (включаючи юридичних осіб) та не використовувати інформацію, що становить комерційну таємницю Замовника в інших цілях, окрім надання послуг.

11.2.5. До третіх осіб не відносяться працівники Виконавця, а також особи та компанії, яких Виконавець використовує для надання послуг. Передача інформації в такому випадку має відбуватися лише з метою надання послуг Замовнику.

11.2.6. Сторони погоджуються, що ці положення про корпоративну таємницю, які містяться в даному Договорі оферти обслуговування сайта, є достатніми та задовольняють Сторони. Замовник не повинен вимагати від Виконавця підписання будь-яких додаткових угод про нерозголошення та так званих NDA (Non-disclosure agreement) протягом будь-якого періоду надання послуг або після закінчення надання послуг.

11.2.7. Виконавець може бути звільнений від зобов'язання дотримуватися конфіденційності на підставі письмового дозволу, наданого Замовником, та/або у випадках, коли розкриття комерційної таємниці випливає з правового положення або рішення органу влади чи суду.

11.2.8. До питань, не охоплених цим Договором оферти застосовуються положення Цивільного кодексу України.

12. Відмова від відповідальності

12.1. Виконавець не несе відповідальності за контент і графіку, розміщені Замовником або від його імені на його Сайті, а також за дотримання політики конфіденційності і будь-які інші правові питання між Замовником і користувачем сайту Замовника.

12.2. Сторони погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду та матеріальні збитки, понесені Замовником та/або його клієнтами в результаті впровадження та/або налаштування будь-яких плагінів, тем, окремих вставок коду, бази даних, вихідних файлів веб-сайту та іншого програмного забезпечення на веб-сайті Замовника, якщо в цьому винна особа, відмінна від Виконавця, та/або шкода не є наслідком навмисних дій Виконавця.

12.3. Сторони одностайно погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду і матеріальні збитки, понесені Замовником та/або його клієнтами в результаті перебоїв в роботі (доступності) веб-сайту Замовника, за винятком ситуації, що виникла безпосередньо внаслідок навмисних неправомірних дій Виконавця.

12.4. Виконавець в раках послуг, що надаються в межах Пакету підписки, усуває поточні збої в рамках аварійної підтримки та помилки і несправності в раках технічної підтримки, але жодним чином не гарантує безперебійну роботу веб-сайту Замовника, не робить жодних заяв щодо роботи веб-сайту, а також не несе відповідальності за безперебійну роботу веб-сайту, зокрема, не несе відповідальності за форс-мажорні обставини та спричинені ними збитки.

13. Прикінцеві положення

13.1. Виконавець виконує Договір або особисто, або через призначену Виконавцем фізичну чи юридичну особу, яка буде уповноважена Виконавцем на виконання Договору від імені та за рахунок Виконавця.

13.2. Замовник зберігає повне право власності на веб-сайт протягом строку дії даного Договору та після його розірвання.

13.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-який контент або графіку, розміщену Замовником або від його імені на веб-сайті Замовника, а також за дотримання політики конфіденційності та авторських прав або будь-які інші правові питання між Замовником і користувачем сайту Замовника.

13.4. Замовник заявляє, що володіє повними правами на текст і медіаматеріали, розміщені на його сайті, або, як альтернатива, що ці матеріали мають відкриті комерційні ліцензії.

13.5. Виконавець має право відмовитися від надання послуги, виконання якої може порушити закон та/або суспільне благо, сприяти розпалюванню ненависті, ворожнечі та дискримінації або може завдати шкоди особам, які користуються веб-сайтом Замовника.

13.6. Оплата домену, сервера (хостингу), SSL-сертифікату, платних плагінів та/або теми, встановлених на веб-сайті Замовника, та всіх інших послуг, що належать Замовнику, здійснюється на стороні Замовника.

13.7. У зв'язку з характером послуг, що надаються, Сторони допускають можливість укладення індивідуальних домовленостей у письмовій формі, які можуть відрізнятися від умов та положень даного Договору оферти обслуговування сайта, якщо це необхідно, потрібно або бажано. Індивідуальні домовленості повинні бути прийняті обома Сторонами.

Начни делать прямо сейчас

Создай свой емейл-курс: Привлекай подписчиков, Продавай на автопилоте

До твоих первых продаж на автомате всего один бесплатный емейл-курс

Введите текст заголовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Введите текст заголовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.